SIKKERHETSRÅDGIVNINGSTJENESTER

Med bakgrunn i forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane i kapittel 6, stilles det krav til foretak involvert i transport av farlig gods på veg eller bane om å utpeke minst en sikkerhetsrådgiver. Det åpnes for at sikkerhetsrådgiveren kan være en person utenfor bedriften som innehar kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere.

S Solem AS på Orkanger kan nå tilby transportører og bedrifter leie av sikkerhetsrådgivertjenester. Cato Næss hos S Solem AS har 21 års erfaring som yrkessjåfør, samt håndtering av gods med og uten ADR. Cato er nå utdannet sikkerhetsrådgiver.

Kontaktinformasjon:
Cato Næss
Mobil: 474 17 902
E-post: cato@solemas.no