DOKUMENTERT OPPLÆRING

Vi tilbyr utstyrsspesifikk opplæring med dokumentasjon på våre lifter.

(I henhold til §10-4 i Forskrift om utførelse om arbeid).

 

Personløfterforeningen