I april ble det avholdt liftkurs hos Solem. Liftkurset inneholder både en teoridel og en praksisdel.

Etter kurset fikk deltagerne utstedt et sertifikat.