LIFTUTLEIE

Vi har en moderne liftpark til leie for privat- og næringskunder. Disse liftene er ment å dekke de behov en kunde måtte ha med tanke på at de er av forskjellig størrelse og beregnet på forskjellige bruksområder. Vi leier ut både på dags- og ukebasis, samt i helgene og eventuelt for lengre perioder etter avtale. Liftene holder kvalitetsmessig høy standard og er lagt inn under vårt kontinuerlige serviceprogram med hovedkontroll en gang i året. Dette for å forsikre deg som forbruker at alt er i teknisk godkjent stand ved leie.

Se våre lifter her.

Liftutleie

 

Personløfterforeningen