YX TRUCK - DIESELFYLLING

Solem AS har tankanlegg på Grønøra. Dette er et dieselanlegg (hurtigleverende dieselpumpe) for næringslivet, lastebiler/tungtransport og firmabiler.

For å fylle på dette anlegget, må du ha YX Truckkort. Klikk her for mer info. Send mail til post@solemas.no hvis du ønsker å bestille et slikt kort.

For oversikt over stasjoner hvor du kan bruke YX Truckkort, klikk her.

Vi har også etablert et AdBlue anlegg sammen med dieselanlegget. Her kan samme kort brukes på samme kortleser ved fylling av AdBlue.