LIFTUTLEIE

Vi har nye lifter for utleie til privat- og næringskunder. Disse liftene er ment skal dekke de behov en kunde måtte ha med tanke på at de er av forskjellig størrelse og beregnet på forskjellige bruksområder. Vi leier ut både på dags- og ukebasis, samt i helgene og eventuelt for lengre perioder etter avtale. Liftene holder kvalitetsmessig høy standard og er lagt inn under vårt kontinuerlige serviceprogram med hovedkontroll av Andersen Kran og Service AS en gang i året. Dette for å forsikre deg som forbruker at alt er i teknisk godkjent stand ved leie.

Se våre lifter her.

Liftutleie

 

Personløfterforeningen