S Solem AS
Uno-X Dieselservicekort

Søk om DieselServiceKort her

Les Vilkårene for Uno-X Dieselkort her

EN FORDELAKTIG TOTALPAKKE TIL TRANSPORTBEDRIFTER

Bedriftens bilpark er en viktig kapital som skal forvaltes økonomisk. Uno-X DieselService kortsystem representerer en løsning som gir en rekke økonomiske og praktiske fordeler - enklere driftsadministrasjon, redusert kapitalbinding, færre kostnader, bedre likviditet - og en mer effektiv arbeidsdag både administrativt og for den enkelte kortbruker. Dermed sparer bedriften store beløp.

Kortet er gratis i anskaffelse og bruk. I Uno-X DieselKort- og DieselserviceKort beregnes kortrabatten ut fra anbefalt listepris for Uno-X DieselService. Kortrabatten fastsettes på grunnlag av bilparkens størrelse, volum og bedriftens kundeforhold til Uno-X Energi.

Listepriser bedrift

Det avanserte Uno-X DieselServiceKortet gjelder både på Uno-X sine spesielle DieselService-anlegg og selskapets vanlige stasjoner, samt på 1.500 stasjoner i Norden forøvrig. For komplett kostnads- og driftskontroll kan kortet tilrettelegges med kilometer inntasting ved tanking og/eller to-kort-system for sjåfør/bil.

VELG SELV BRUKSOMRÅDE FOR KORTENE

Bedriften bestemmer selv hvilke varer og tjenester hver enkelt kortbruker skal ha adgang til. Velg mellom følgende alternative produktrestriksjoner:
19 kun diesel
09 kun diesel og bensin
01 kun diesel, bensin, service, bilprodukter og vask
00 alle produkter og tjenester

UNO-X DIESELSERVICE STASJONSNETT

Tilrettelagt for yrkestrafikk - DieselService-kjeden er et nett av utvalgte servicestasjoner og strategisk lokaliserte automatanlegg spesielt tilrettelagt for yrkestrafikk. DieselService-stasjonene ligger sentralt langs hovedveiene og på steder som til sammen gir transportørene bredest mulig dekning ved bruk av Uno-X DieselServiceKortet

TIDSBESPARENDE OG PROFESJONELL SERVICE

Separate høyhastighetspumper gir ekstra raskt tanking. Satelittpumper for lettvint tanking på begge sider av kjøretøyet er tilrettelagt på mange anlegg. Alle har kortautomat for tanking med Uno-X DieselServiceKort døgnet rundt. Betjente anlegg har lange åpningstider eller 24 timer service, minimarked og mat til rimelige priser.

UNO-X DIESELSERVICE ØKONOMIKONTROLL

Rimeligere drivstoff - Samlet innkjøp gjennom DieselService-kjeden og det øvrige nettet av YX stasjoner gir alltid mulighet for ekstra gunstige kortbetingelser. De beste betingelsene får bedriften på automatanleggene i kjeden.

GUNSTIG KREDITT

Gjennomsnittlige kredittid for kjøp av drivstoff, varer og tjenester er 30 dager - en betydelig rentefri besparelse. Det kan velges mellom autogiro og faktura som gebyrfrie betalingsmåter.

BEDRIFTSTILPASSET BILREGNSKAP

Uno-X DieselService bilregnskap inngår i kortsystemet og kan tilpasses organisasjons-struktur og regnskapsbehov for de enkelte bedrifter og kostnadssteder. Uno-X Energis representanter bistår gjerne med å tilrettelegge de kort og regnskaps-rapporter som passer best for behovene slik at bedriften fra første dag, uten kostnader, kan nyte godt av kjøpsspesifikasjoner, statistikker og faktura som gir maksimal oversikt og løpende kontroll med alle kostnader som har innflytelse på driftsøkonomien. Rapportene kan eventuelt leveres på diskett.

Uno-X DIESELKORT- ET RENT KORT FOR TANKING AV DIESEL

Er det ønskelig med et rent Uno-X DieselKort, kan det søkes om et kort som har samme fordeler som DieselServiceKortet, men bedriften er sikret mot at kortet benyttes til andre varer enn tanking av diesel og betaling av parkering, ferger og bomfinansierte veier.

S Solem AS Orgnr: 939 361 324 Adresse: 7320 FANNREM Tlf: 72 48 63 00 Mobil: 90761533 Fax: 72 48 61 41